Onderzoek

De individuele behoefte aan voedingsstoffen kan verschillen door erfelijke factoren, geslacht, leeftijd, persoonlijke leefsituatie, klachten, milieu-invloeden, stress, etc. Daarom is het vaak zinvol een aantal aanvullende onderzoeken te doen.

De onderzoeken die in de praktijk gedaan kunnen worden zijn:
Bloeddruk

Bloed: onderzoek naar cholesterolgehalte, triglyceriden en glucose.
Urine
Meting van urinewaarden op 10 belangrijke parameters om ‘verborgen gebreken’ aan het licht te brengen. Kosten van dit onderzoek: €6,25

Dichtheid
Kan wijzen op o.a. infecties aan de urinewegen (blaasontsteking),
problemen met de nieren, storingen in de vochtbalans en storingen in de
zuur/basen huishouding.

pH/zuurtegraad
Kan wijzen op bacteriële infecties. In een verzuurd milieu ontstaat er een
verhoogde ontstekingsgevoeligheid.

Leucocyten
Wijst meestal op ontstekingen.

Nitriet
Komt verhoogd voor bij bacteriële infecties.

Eiwit
Duidt op mogelijke aandoeningen aan de nieren.

Glucose
Duidt op diabetes.

Ketonen
Kunnen duiden op diabetes of nierbekkenontstekingen.
(hierbij zijn nitraat/leucocyten/eiwit positief)

Urobilinogeen
Aandoeningen aan de lever en/of de galwegen.

Bilirubine
Bij vasten, leverbeschadigingen en diabetes.
(hierbij is glucose verhoogd en bij jongeren zijn ook ketonen positief)

Bloed
Bij infecties, verwondingen en blessures.
(Bij de vrouw misschien iets bloed van een eventuele menstruatie)Cholosterolwaarden
O.b.v. bloeddruppel:

  • Lipidenspectrum-meting € 22,50 (Tot. Chol.
  • Triglyceriden, HDL, LDL)
Botdichtheidmeting
Risico op botbreuken gemeten met een echo van de hiel (ultrageluid)Â
QUS-2 hielmeting i.c.m. K2 meting € 40,00

Dit onderzoek wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed als consult. (uitzondering: Z & Z , DSW en ONVZ). Zie MBOG site voor de vergoedingen.Onderzoek naar aminozuren in urine, mineralen in haar, adem of speeksel gaat via thuis af te nemen monsters, die u zelf opstuurt naar het lab. De uitslag wordt in een volgend consult met u besproken.

Volbloed analyses en vingerprik kunnen in de praktijk worden afgenomen. De kosten voor een bloedafname zijn resp € 15 en ÂÂ € 17,50 incl. BTW. Eventuele portokosten zijn voor uw eigen rekening.

Ontlastingsmonsters stuurt u zelf op naar het laboratorium, u krijgt alle benodigdheden en instructies hiervoor tijdens het consult. De factuur krijgt U van het desbetreffende laboratorium.
Helaas worden deze m.i.v. 1 februari 2011 niet meer vergoed.

Persoonlijk advies of voedingshulp? Neem dan spoedig contact met mij op zodat ik kan beginnen met helpen!