Therapie

Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken volgt een advies, wat eerst uit een voedingsadvies zal bestaan. Eerst voeding, dan medicijnen!U krijgt indien nodig advies voor een verandering van uw leefstijl. Belangrijk hierbij is: u moet het doen! Ik kan u helpen de goede richting op te gaan maar u zelf moet die stap ook werkelijk zetten. Om u daarbij te helpen zijn er regelmatig contactmomenten.